[ HOME ]       [ START ]      [ FRUIT MET EEN “MISSIE” ]       [  FOTO’S ]        [ BESTELLEN ]        [ CONTACT ]        [ NIEUWS ]       [ overig ]                                     www.vanderhamfruitgeschenken.nl
NIEUWS 
Diverse soorten fruitgeschenken vonden in 2014 hun weg naar o.a. zieken , ouderen ,  jarigen in Noordeloos en omgeving.
Daardoor konden er weer diverse goede doelen gesteund worden.
Er is weer een bedrag overgemaakt naar het KWF                            
                            Ook de stichting Hulphond Nederland heeft een gedeelte van de opbrengst ontvangen.     Deze stichting leert honden diverse vaardigheden om mensen met lichamelijke beperkingen of therapeutische behoeften te helpen.    
Bartimeüs  En structureel wordt de vereniging Bartimeüs gesteund. Iedere maand wordt er een bedrag over gemaakt voor het project : Renovatie zorgboerderij in Langbroek Deze zorgboerderij biedt een zinvolle dagbesteding aan blinden en slechtzienden met een verstandelijke beperking.